Dla zwiedzających

W ramach swojej statutowej działalności Staszowski Ośrodek Kultury gromadzi, opracowuje i upowszechnia zbiory kultury materialnej, dzieł sztuki oraz dokumenty dotyczące historii i teraźniejszości Staszowa i okolic.

W tym celu utworzono Regionalną Izbę Tradycji pn. „Muzeum Ziemi Staszowskiej”. Znajduje się tu szereg stałych ekspozycji: malarstwo i rzeźba staszowskich twórców, geologia ziemi staszowskiej, rzemiosło staszowskie.

W dziale numizmatycznym znaleźć można bogatą kolekcję monet i medali związanych ze Staszowem. W zbiorach znajduje się również ekspozycja dotycząca oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, a także judaica staszowskie, w tym oryginalna Tora.


Nowa siedziba „Muzeum Ziemi Staszowskiej” mieści się w dawnym budynku Akademickiego Ośrodka Kształcenia przy ul. Szkolnej 14 (I piętro), otwarta jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 11.00 do 14.00


Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o kontakt ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury, tel. 15 864 41-12 wew. 23 (instr. Joanna Dutka) lub z p. Lucjanem Zaczkowskim 604-470-448.


Wstęp do Muzeum jest bezpłatny